Green leaves background. Macro Leaf nature texture

Sustainability

Sustainability in de evenementenbranche

Fields of our sustainability strategy

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

Sustainability encompasses many areas. We are dedicated to all of them:

Onze verantwoordelijkheid voor het bedrijf en onze klanten 

 • Implementatie van een milieubeheersysteem
 • Het opbouwen van een transparante duurzaamheidscommunicatie, zowel intern als extern, om vertrouwen op te bouwen bij medewerkers en klanten
 • Uitbreiding van ons partnernetwerk om evenementen duurzamer vorm te kunnen geven
 • Onze invloed gebruiken om duurzaamheid ook in de politiek te stimuleren

Onze verantwoordelijkheid voor medewerkers 

 • Het creëren van een leefbare werksfeer
 • Het stimuleren van gezondheid op de werkvloer
 • Het stimuleren van ecologisch gedrag van medewerkers
 • Het stimuleren van flexibele werktijden en -methoden
 • Het stimuleren van de balans tussen gezin en werk
 • Gezondheids- en veiligheidsmanagement op alle gebieden
 • Uitbreiding van gelijkheid en diversiteit
 • Het stimuleren van verdere opleidingsmogelijkheden
 • Het stimuleren van de betrokkenheid van medewerkers

 

 

Onze verantwoordelijkheid voor evenementen 

 • De ontwikkeling van ‘Show Green’, ons product voor duurzame evenementen met een hulpbronnenbesparende, milieuvriendelijke en kwalitatief hoogwaardige uitvoering
 • Het in ons dagelijkse werk integreren van de keten van impact ‘Voorkomen, verminderen, recyclen vóór consumptie’
 • Multilaterale ondersteuning van onze klanten, onder meer door middel van advies en workshops, op weg naar een duurzame uitvoering van het evenement
 • Mobiliteitsrichtlijnen om passagierskilometers en vliegreizen te verminderen
 • Zorgen voor duurzame evenementen van de hoogste kwaliteit

Onze verantwoordelijkheid voor de maatschappij

 • Vastleggen van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ in de bedrijfsrichtlijnen
 • Lokale betrokkenheid in de gemeenschappen op onze locaties
 • Betrokkenheid bij regionale en nationale initiatieven op het gebied van kunst en cultuur
 • Ondersteuning van lokale onderwijs- en andere ondersteunende instanties
 • Ondersteuning van duurzaamheidsinitiatieven
 • Sterke focus op en inzet voor het opleiden van professionals
 • Duurzaamheidsstrategie met als doel een positieve maatschappelijke impact

 

Onze verantwoordelijkheid voor het milieu

 • Het verbeteren van de efficiënte omgang met hulpbronnen op onze productielocaties
 • Vermindering van uitstoot
 • Moderne, milieuvriendelijke afvalverwerking in 23 categorieën
 • Continue toename van het aandeel hernieuwbare energiebronnen
 • Het vervangen van traditionele materialen door innovatieve, milieuvriendelijke alternatieven
 • Ombouw van het wagenpark naar elektromobiliteit

Onze verantwoordelijkheid voor de toeleveringsketen 

 • Het eisen van transparante duurzaamheidscriteria bij de keuze voor leveranciers en producten (nationaal, internationaal)
 • Zorgen voor naleving van sociale normen bij onze leveranciers
 • Precieze planning en logistiek om transportroutes, lege ritten en naleveringen te verminderen

 

“Over the past three years, we have focused heavily on environmental protection across the Group. The EMAS certification reflects this commitment, while we are now increasingly focusing our power on the other areas of our sustainability strategy.” – Nico Ubenauf | Management Board satis&fy AG

EMAS-AUDIT

In onze branche lag de focus voorheen niet op milieu- en klimaatbescherming, maar dat is aan het veranderen. Met de EMAS-validering (Eco-Management en Audit Scheme) verankeren we de voortdurende en systematische verbetering van de milieuprestaties in onze werkprocessen. Het gaat om het initiëren van verbeteringen op het gebied van klimaatbescherming, duurzaamheid en behoud van hulpbronnen in het bedrijf, het erbij betrekken van de medewerkers en het duurzaam ontwikkelen van servicepartners.

Sinds eind 2022 zijn alle locaties met magazijnen en werkplaatsen in Karben, Werne en Berlijn succesvol gevalideerd en in het EMAS-register opgenomen. Details hierover vindt u in de Environmental Statement 2022

 Voor onze klanten betekent dit:

 • Betere transparantie dankzij jaarlijks geactualiseerde milieuverklaringen
 • Meer vertrouwen en zekerheid in onze duurzame manier van werken
 • Meetbare verbeteringen in de milieuprestaties

CERTIFICERING CONFORM DIN EN ISO 14001:2015

In 2022 hebben we een environmental management system ingevoerd dat we conform DIN EN ISO 14001:2015 met succes toepassen.

Voor onze klanten betekent dit:

 • Een sterke, duurzame partner
 • Uitgebreide kennis op het gebied van milieumanagement voor de planning, voorbereiding en uitvoering van evenementen

SUSTAINABLE MEETINGS BERLIN

Sinds 2009 kunnen bedrijven die in de evenemententechniek werkzaam zijn zich laten certificeren door de Deutsche Prüfstelle für Veranstaltungstechnik GmbH DPVT conform de branchestandaard SR 6.0. Wij zijn het eerste bedrijf in Duitsland dat werd gecertificeerd. Sindsdien zijn wij steeds gecertificeerd op het gebied van arbeids- en evenementenveiligheid.

Voor onze klanten betekent dit:

 • Gegarandeerde veiligheid bij de succesvolle planning en uitvoering van de evenementen
 • Naleving van alle vereiste normen en kwaliteitsstandaarden
 • Gekwalificeerd personeel
 • Eerlijk en deskundig advies en uitvoering van het evenement met de nodige expertise en zorg

EFFICIËNT GEBRUIK VAN HULPBRONNEN BIJ EVENEMENTENDIENSTEN

Met onze locatie in Werne hebben we deelgenomen aan de uitvoering van het project Resource Efficiency in Event Services, gefinancierd door het Ministerie van Milieu van Noordrijn-Westfalen.

Het bedrijf werd twaalf maanden lang tijdens alle processtappen van de technische en bouwkundige uitrusting van evenementen doorgelicht en op een hulpbronnenvriendelijke manier geoptimaliseerd. In onze branche wordt namelijk nog veel te weinig aandacht besteed aan de CO2-voetafdruk die de bouwkundige uitvoering en technische uitrusting van evenementen achterlaat.

Het resultaat dient ons optimalisatiepotentieel als evenementendienstverlener. Hoewel we in het verleden al veel hebben gedaan om het verbruik van hulpbronnen en materiaalstromen te verminderen, slaan we met dit project een nieuwe weg in. Tot nu toe heeft de impact die een evenement op het milieu heeft nog nooit deel uitgemaakt van een bredere, holistische visie op de uitrusting op locatie.

Voor onze klanten betekent dit:

 • satis&fy Werne is een sterke partner op het gebied van duurzaamheid. Van de planning van het evenement tot de uitvoering en uitrusting

UITSTEKENDE GEZINSVRIENDELIJKHEID

In september 2023 werden we opnieuw als Gezinsvriendelijk bedrijf van Wetterau onderscheiden. Diverse initiatieven ondersteunen medewerkers bij het combineren van werk en gezinsleven. satis&fy onderscheidt zich door een aantal maatregelen, waaronder: flexibele werktijdenfinanciële steun voor kinderopvang en een open en ondersteunende bedrijfscultuur.

Met deze onderscheiding wil de werkgroep praktijkvoorbeelden uit bedrijfsleven, die het makkelijker maken om werk en gezinsleven te combineren, erkennen en bekender maken.

Voor onze klanten betekent dit:

 • Samenwerken met evenwichtige en sterke partners die baat hebben bij een goede balans tussen werk en privé

Downloads

Our CSR statement –
Corporate Social Responsibility

Our Compliance guidelines