green leaf close up in the detail

Sustainability

Duurzame evenementen met satis&fy

Wij maken evenementen duurzaam – cultureel, economisch, ecologisch!

Duurzame evenementen en hun relevantie

In onze branche lag de focus heel lang niet op milieu- en klimaatbescherming, maar dat is veranderd. Met de validatie conform EMAS slaat satis&fy een ambitieuze weg in die bij ons al traditie is: al sinds 2008 nemen wij actief onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij, het milieu en onze medewerkers. Daarom hebben we een passie voor het op de lange termijn duurzamer maken van de evenementenbranche en het op een ecologisch correcte en sociaal verantwoorde manier uitvoeren van evenementen.

Zelfs op het gebied van live communicatie maken veel kleine stappen en aanpassingen over het geheel genomen een groot verschil. Om een evenement duurzaam vorm te geven, zijn er verschillende zaken waaraan dient te worden gedacht:

1. Ecologisch duurzame evenementen:

Hoe kan een evenement zo worden georganiseerd dat het een zo klein mogelijke impact heeft op natuur en milieu? Afhankelijk van het type evenement zijn er verschillende antwoorden op deze vraag: Kan het evenement hybride worden gerealiseerd? Welke materialen komen waar vandaan, kunnen ze worden hergebruikt of vervolgens worden gerecycled? Welke infrastructuur kunnen we op de locatie gebruiken?

2. Economisch duurzame evenementen:

Als er over duurzaamheid wordt gesproken, denken de meeste mensen meteen aan de natuur en het milieu. Hoewel dit een belangrijk onderdeel is van een duurzaam evenement, is het niet de enige pijler van duurzaamheid. Economische duurzaamheid speelt ook een grote rol en staat vaak in directe wisselwerking met de ecologische kant. Als bijvoorbeeld speciale constructies, meubilair of andere onderdelen van een evenement kunnen worden opgeslagen in plaats van gesloopt, levert dit een positieve bijdrage aan beide balansen.

3. Sociaal duurzame evenementen en evenementenbeheer:

Naast de verantwoordelijkheid voor het milieu nemen wij onze verantwoordelijkheid voor onze medewerkers, klanten, leveranciers en partners serieus. Gelijke kansen, een respectvolle omgang met elkaar, eerlijke beloning, aanvullende sociale voordelen en een open communicatie zijn in onze richtlijnen verankerd en worden elke dag door ons nageleefd.

Duurzame evenementen plannen en laten plaatsvinden: Best Case Scenario

Vooral bij grote evenementen kunnen we een grote impact hebben op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor zijn vooral twee punten van belang:

  • De tijdige planning
  • De geschikte partners

Om een evenement duurzaam te kunnen organiseren, hebben we een vroegtijdige toezegging nodig, zodat synergieën met andere projecten kunnen worden gecreëerd en niet-duurzame ‘last-minute’-beslissingen kunnen worden verminderd. Zowel op logistiek gebied als op het gebied van productie en teambeheer. Hieronder hebben we samengevat hoe dit er in detail uit kan zien:

8–6 maanden voor het evenement:

Een vroegtijdige planning garandeert een soepele en derhalve hulpbronnenbesparende workflow. Materialen kunnen worden gereserveerd en toeleveringsketens kunnen worden geoptimaliseerd en verkort. Al tijdens de planning bieden we ondersteuning en geven we onze klanten waardevolle hulp op weg naar een duurzaam evenement, zodat de koers vanaf het begin goed wordt uitgezet.

4 maanden voor het evenement:

De aanvraag met specificaties dient uiterlijk nu naar satis&fy te worden gestuurd.

3 maanden voor het evenement:

Na de voorlopige bevestiging van de klant beginnen we met de voorlopige planning. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan afwegingen in de materiaalkeuze en inkoop. En de planning welke materialen en installaties vervolgens in welke vorm zullen worden gebruikt.

2 maanden voor het evenement:

Uiterlijk acht weken voor het evenement beginnen we met de gedetailleerde planning. Het team wordt definitief samengesteld en de logistieke details worden verduidelijkt.

Na het evenement:

Wij zorgen voor het hulpbronnenbesparende afbouwen van het evenement en zorgen ervoor dat het gebruikte materiaal wordt hergebruikt. Hoe meer bedrijven hun evenementen duurzaam en tijdig plannen, hoe efficiënter ze op dit punt kunnen werken.

  • Met name voor complexe evenementen waarvoor speciale constructies of ongebruikelijke materialen nodig zijn, kan de aanbiedingstermijn en de initiële planningsfase worden verlengd, omdat we de juiste beschikbaarheid moeten controleren. Alleen wanneer al bij het doen van de aanvraag rekening wordt gehouden met deze tijd, en deze tijd niet aan het einde in mindering wordt gebracht, kan een duurzame uitvoering van het evenement worden gegarandeerd.