L1050017

Sustainability

Duurzaamheid bij SATIS&FY

Voor ons is duurzaamheid niet enkel een begrip maar een werkwijze in ons dagelijks handelen. Duurzaamheid is sinds 2008 een belangrijk deel van onze onderneming. Hierdoor zijn we actief in onze werkwijze en handelen waarbij we verantwoordelijkheid nemen voor onze samenleving en onze medewerkers. . We streven altijd het doel na om bij al onze activiteiten rekening te houden met milieu, maatschappij, economie en cultuur.

Duurzaamheid in onze historie

„Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen“ Brundtland-Bericht (UN) 1987

Duurzaamheid is sinds 2008 steeds belangrijker geworden bij satis&fy. We zijn steeds actiever geworden in verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving en onze medewerkers.  Wij geven woord bij daad, duurzaamheid kan praktisch worden aangepakt en uitgevoerd. De ecologisch correcte en maatschappelijk verantwoorde evenementen uitvoering staat voorop. Maar we willen ook onze eigen activiteiten verduurzamen en laten zien dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze medewerkers, klanten, leveranciers en partners. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en actie op lange termijn hebben voor ons vele facetten.

Wil duurzaamheid effect hebben, dan moet het binnen het  bedrijf doordringen. Daar werken we elke dag aan.

Actieterreinen van onze duurzaamheidsstrategie

Ons doel is de duurzame ontwikkeling van satis&fy AG op alle gebieden en een langdurige werkzekerheid voor onze medewerkers.

Icon Verantwortung_Übersicht_v9_Zeichenfläche 1_Zeichenfläche 1

ECOLOGIE EN KLIMAATBESCHERMING

Ecologie en klimaatbescherming zijn een essentieel onderdeel van wat we doen. We zijn ons ervan bewust dat onze activiteiten ecologische effecten hebben op het milieu. Omdat dit belangrijk voor ons is, zijn we enkele jaren geleden begonnen al onze acties op de proef te stellen, op zoek naar manieren om ons verbruik van hulpbronnen te beperken, beter gebruik te maken van bestaande bronnen en potentieel schadelijke milieueffecten te identificeren.

Het milieubeleid

  • Inzet tonen om milieuprestaties te verbeteren.
  • Wettelijke bepalingen en vereisen met betrekking tot het milieu na te leven.
  • Milieuvervuiling voorkomen.

De milieudoelstellingen:

Groepsbreed willen we op een 2019-2030 basis zitten:

  • Onze directe en indirecte CO2-uitstoot halveren, verminderen en vermijden vóór compensatie.
  • Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in onze stroomvoorziening consolideren tot 100%.
  • Het recyclingpercentage van ons afval stabiliseren tot ten minste 90%.
  • Het gebruik van hulpbronnen op alle gebieden halveren.
  • Waterverbruik met 30% verminderen
  • Het gebruik van gevaarlijke stoffen en de uitstoot daarvan met minimaal 75% te verminderen (satis&fy, z.d. c).